Ishođenje kreditnog izvješća na osobni zahtjev u HROK-ovom uredu za klijente

Cijena kreditnog izvješća na osobni zahtjev u HROK-u

Cijena kreditnog izvješća na osobni zahtjev potrošača ishođenog u HROK-ovom uredu za klijente je 100,00 kn (PDV uključen u cijenu).

Potrošač cijenu može platiti po dolasku u HROK (isključivo u gotovini) ili unaprijed putem internet bankarstva odnosno općom uplatnicom u banci/pošti/FINA-i. Ako se cijena uplati unaprijed, potrošač treba sa sobom ponijeti dokaz o uplati (kopiju uplatnice, potvrdu o zaprimljenoj transakciji).  

Što je potrebno za izradu kreditnog izvješća?

Za izradu kreditnog izvješća potrebno je sljedeće:

    1. važeća identifikacijska isprava osobe: osobna iskaznica, putovnica, stara osobna iskaznica i potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje nove
    2. OIB (nije potrebno donositi potvrdu o OIB-u ako ga osoba zna napamet)
    3. 100 kn u gotovini.

Kada kreditno izvješće na osobni zahtjev za potrošača ishodi opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik, uz važeću identifikacijsku ispravu dodatno je potrebno donijeti dokumentaciju kojom osoba dokazuje da je ovlaštena zatražiti kreditno izvješće za određenog potrošača.

Dodatna dokumentacija koju treba donijeti opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik: 
Opunomoćenik - punomoć*
Odvjetnik - odvjetnička punomoć i odvjetnička iskaznica
Zakonski zastupnik - rodni list maloljetnog djeteta
Staratelj - rješenje Centra za socijalnu skrb
Zakonski nasljednik - pravomoćno rješenje o nasljeđivanju.

*Punomoć je valjana:
- ako sadrži osnovne identifikacijske podatke o opunomoćitelju i opunomoćeniku: ime i prezime, OIB/MBG ili broj osobne iskaznice ili broj putovnice, adresu prebivališta
- ako je kao svrha navedeno ishođenje kreditnog izvješća na osobni zahtjev
- za osobe s boravištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj: ako je ovjerena kod javnog bilježnika
- za hrvatske državljane s boravištem ili prebivalištem u inozemstvu: ako je ovjerena u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske
- za strance koji se u trenutku davanja punomoći nalaze u svojoj matičnoj zemlji: ako je ovjerena kod javnog bilježnika ili suda matične zemlje i prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (prijevod nije potreban za punomoći iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije ako su napisane na latinici). 

Proces ishođenja kreditnog izvješća na osobni zahtjev u HROK-u

1. Identifikacija potrošača

Zaposlenik HROK-a će, prije nego što potrošaču uruči na potpisivanje Izjavu o suglasnosti za izradu kreditnog izvješća, utvrditi identitet potrošača uvidom u važeću identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica, putovnica, stara osobna iskaznica i potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje nove).

Kada kreditno izvješće na osobni zahtjev za potrošača ishodi opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik, zaposlenik HROK-a će uz važeću identifikacijsku ispravu dodatno tražiti dokumentaciju kojom osoba dokazuje da je ovlaštena zatražiti kreditno izvješće za određenog potrošača.

2. Informiranje potrošača putem Informacije o HROK-u i ponuda za davanje izjave za Registar

Zaposlenik HROK-a će, prije nego što potrošaču uruči na potpisivanje Izjavu o suglasnosti za izradu kreditnog izvješća, informirati potrošača o svim bitnim činjenicama vezanima uz ustroj i rad HROK-a na način da će klijentu uručiti Informaciju o HROK-u i ponuda za davanje izjave za Registar.

3. Potpisivanje Izjave o suglasnosti potrošača za izradu kreditnog izvješća na osobni zahtjev

Preduvjet za izradu kreditnog izvješća na osobni zahtjev potrošača je njegova pisana suglasnost. Zaposlenik HROK-a će potrošaču uručiti jednokratnu Izjavu o suglasnosti na koju potrošač upisuje svoje osobne podatke (ime, prezime, OIB/MBG, adresu prebivališta) i koju u znak suglasnosti vlastoručno potpisuje.

Kada kreditno izvješće na osobni zahtjev za potrošača ishodi opunomoćenik, odvjetnik, zakonski zastupnik/staratelj ili zakonski nasljednik, on će na Izjavu upisati osobne podatke osobe za koju ishodi kreditno izvješće te u znak suglasnosti staviti svoj vlastoručni potpis.

Izjava o suglasnosti je jednokratna te se temeljem jedne izjave može izraditi samo jedno kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača. Za svako sljedeće kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošač mora dati novu suglasnost.

4. Uplata naknade za izdavanje kreditnog izvješća na osobni zahtjev

Zaposlenik HROK-a će potrošaču izraditi i uručiti račun za uplaćenu naknadu.

5. Izrada i uručivanje kreditnog izvješća na osobni zahtjev

Zaposlenik HROK-a će potrošaču izraditi i uručiti njegovo kreditno izvješće na osobni zahtjev. Kreditno izvješće na osobni zahtjev služi za osobnu informiranost potrošača i ne ovjerava se.