Kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača

Kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača je prikaz podataka o novčanim obvezama potrošača (fizičke osobe-građana) i urednosti njihovog podmirivanja sačinjen na zahtjev samog potrošača u svrhu osobne informiranosti. Može ga zatražiti svaki potrošač kad god želi i koliko god puta želi, bez navođenja razloga.

Koje vrste podataka sadrži?

Kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača sadrži nekoliko grupa podataka:

  1. podatke za identifikaciju: ime i prezime, OIB/MBG, adresu prebivališta, kontakt adresu (ako se razlikuje od adrese prebivališta), kućni, poslovni i mobilni broj telefona (ako su dostupni) itd.  
  2. podatke o kreditnim i drugim novčanim obvezama klijenta: vrsta obveze, dužnički status, naziv kreditora, ugovoreni iznos/limit, iznos obveznog plaćanja i učestalost itd.
  3. podatke o instrumentu osiguranja (ako su dostupni): vrsta instrumenta osiguranja
  4. podatke o zahtjevima za kreditnim izvješćem potrošača na zahtjev financijskih institucija i na osobni zahtjev potrošača: datum zahtjeva, namjena, iznos, naziv kreditora
  5. podatke o zaposlenju (ako su dostupni): naziv poslodavca, OIB/MB poslodavca itd.

Za točnost i potpunost podataka odgovaraju korisnici Registra koji ih dostavljaju. Podaci se dostavljaju i u bazi HROK-a ažuriraju jednom mjesečno.

U nastavku se nalazi link na dokument u kojem je pojašnjen sadržaj kreditnog izvješća na osobni zahtjev potrošača:

Pojašnjenje kreditnog izvješća na osobni zahtjev potrošača

Gdje se može zatražiti?

Kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača može se zatražiti:

  1. u prostoriji HROK-ovog ureda za klijente – za detaljne informacije kliknite ovdje
  2. u poslovnici bilo koje banke korisnice HROK-a – za detaljne informacije kliknite ovdje.

Kreditno izvješće na osobni zahtjev nije moguće zatražiti putem e-pošte jer izradi kreditnog izvješća nužno prethodi potpisivanje Izjave o suglasnosti za izradu kreditnog izvješća.

Tko ga može zatražiti?

Bilo da se kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača ishodi izravno u HROK-u ili naručuje u poslovnici banke, može ga zatražiti:

  1. potrošač osobno
  2. opunomoćenik za potrošača
  3. odvjetnik za potrošača
  4. zakonski zastupnik ili staratelj za maloljetne i osobe lišene poslovne sposobnosti
  5. zakonski nasljednik za osobu koja je preminula.


Kolika je cijena?

Kada potrošač ishodi svoje kreditno izvješće na osobni zahtjev u prostoriji HROK-ovog ureda za klijente, kreditno izvješće mu se uručuje odmah, a cijena iznosi 100,00 kn (PDV uključen u cijenu). Za detaljne informacije o načinu ishođenja kreditnog izvješća osobno u HROK-ovom uredu za klijente kliknite ovdje.

Kada potrošač podnosi zahtjev za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev u poslovnici banke korisnice HROK-a, kreditno izvješće se dostavlja elektroničkom, običnom ili preporučenom poštom (odabire potrošač), a cijena ovisi o odabranom načinu dostave i iznosi:

  a) dostava elektroničkom poštom - 40,00 kn (PDV uključen u cijenu)
  b) dostava običnom poštom - 50,00 kn (PDV uključen u cijenu)
  c) dostava preporučenom poštom - 70,00 kn (PDV uključen u cijenu)

Za detaljne informacije o podnošenju zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev u poslovnici banke korisnice HROK-a kliknite ovdje.