Kreditno izvješće na zahtjev klijenta

Kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača

Kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača je prikaz podataka o novčanim obvezama potrošača (fizičke osobe-građana) i urednosti njihovog podmirivanja sačinjen na zahtjev samog potrošača u svrhu osobne informiranosti. Može ga zatražiti svaki potrošač kad god želi i koliko god puta želi, bez navođenja razloga.

Koje vrste podataka sadrži?

Kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača sadrži nekoliko grupa podataka:

  1. podatke za identifikaciju: ime i prezime, OIB/MBG, adresu prebivališta, kontakt adresu (ako se razlikuje od adrese prebivališta), kućni, poslovni i mobilni broj telefona (ako su dostupni) itd.
  2. podatke o kreditnim i drugim novčanim obvezama klijenta: vrsta obveze, dužnički status, naziv kreditora, ugovoreni iznos/limit, iznos obveznog plaćanja i učestalost itd.
  3. podatke o instrumentu osiguranja (ako su dostupni): vrsta instrumenta osiguranja
  4. podatke o zahtjevima za kreditnim izvješćem potrošača na zahtjev financijskih institucija i na osobni zahtjev potrošača: datum zahtjeva, namjena, iznos, naziv kreditora
  5. podatke o zaposlenju (ako su dostupni): naziv poslodavca, OIB/MB poslodavca itd.

Za točnost i potpunost podataka odgovaraju korisnici Registra koji ih dostavljaju. Podaci se dostavljaju i u bazi HROK-a ažuriraju jednom mjesečno.

Gdje se može zatražiti?

Kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača može se zatražiti:

  1. u prostoriji HROK-ovog ureda za klijente – za detaljne informacije kliknite ovdje
  2. u poslovnici bilo koje banke korisnice HROK-a – za detaljne informacije kliknite ovdje.

Kreditno izvješće na osobni zahtjev nije moguće zatražiti putem e-pošte jer izradi kreditnog izvješća nužno prethodi potpisivanje Izjave o suglasnosti za izradu kreditnog izvješća.

Tko ga može zatražiti?

Bilo da se kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača ishodi izravno u HROK-u ili naručuje u poslovnici banke, može ga zatražiti:

  1. potrošač osobno
  2. opunomoćenik za potrošača
  3. odvjetnik za potrošača
  4. zakonski zastupnik ili staratelj za maloljetne i osobe lišene poslovne sposobnosti
  5. zakonski nasljednik za osobu koja je preminula.

Kolika je cijena?

Kada potrošač ishodi svoje kreditno izvješće na osobni zahtjev u prostoriji HROK-ovog ureda za klijente, kreditno izvješće mu se uručuje odmah, a cijena iznosi 100,00 kn (PDV uključen u cijenu). Za detaljne informacije o načinu ishođenja kreditnog izvješća osobno u HROK-ovom uredu za klijente kliknite ovdje.

Kada potrošač podnosi zahtjev za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev u poslovnici banke korisnice HROK-a, kreditno izvješće se dostavlja elektroničkom, običnom ili preporučenom poštom (odabire potrošač), a cijena ovisi o odabranom načinu dostave i iznosi:

a) dostava elektroničkom poštom - 40,00 kn (PDV uključen u cijenu)
b) dostava običnom poštom - 50,00 kn (PDV uključen u cijenu)
c) dostava preporučenom poštom - 70,00 kn (PDV uključen u cijenu).

Za detaljne informacije o podnošenju zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev u poslovnici banke korisnice HROK-a kliknite ovdje.

 

Kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta

Kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta je prikaz podataka o novčanim obvezama koje poslovni subjekti (pravne osobe, obrti, poslovne djelatnosti, jedinice lokalne uprave i samouprave) imaju kod financijskih institucija korisnica HROK-a i urednosti njihovog podmirivanja.

Svaki poslovni subjekt može zatražiti svoje kreditno izvješće kad god želi i koliko god puta želi, bez navođenja razloga. 

Koje vrste podataka sadrži kreditno izvješće?

Kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta sadrži nekoliko grupa podataka:

  1. podatke za identifikaciju: tvrtku poslovnog subjekta, OIB/MBG, adresu sjedišta, broj telefona
  2. podatke o kreditnim i drugim novčanim obvezama: vrsta obveze, dužnički status, naziv kreditora, ugovoreni iznos/limit, iznos obveznog plaćanja i učestalost itd.
  3. podatke o instrumentu osiguranja (ako su dostupni): vrsta instrumenta osiguranja
  4. podatke o zahtjevima za kreditnim izvješćem poslovnog subjekta na zahtjev financijskih institucija i na zahtjev potrošača: datum zahtjeva, namjena, iznos, naziv kreditora

Za točnost i potpunost podataka odgovaraju financijske institucije korisnice Registra koje ih dostavljaju. Podaci se dostavljaju i u bazi HROK-a ažuriraju jednom mjesečno.

Gdje se može zatražiti kreditno izvješće?

Poslovni subjekt može zatražiti svoje kreditno izvješće:

  1. u prostoriji HROK-ovog ureda za klijente – za detaljne informacije kliknite ovdje
  2. u poslovnici bilo koje banke korisnice HROK-a odnosno u organizacijskom dijelu banke nadležnom za poslovanje s poslovnim subjektima – za detaljne informacije kliknite ovdje

Kreditno izvješće nije moguće zatražiti putem e-pošte jer izradi nužno prethodi potpisivanje Izjave o suglasnosti za izradu kreditnog izvješća te identifikacija osobe koja traži kreditno izvješće u ime poslovnog subjekta.

Tko može zatražiti kreditno izvješće?

Bilo da se kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta ishodi izravno u HROK-u ili naručuje u poslovnici banke odnosno organizacijskom dijelu banke nadležnom za poslovanje s poslovnim subjektima, može ga zatražiti:

  1. osoba ovlaštena za samostalno zastupanje ili osobe ovlaštene za skupno zastupanje
  2. opunomoćenik. 

Kolika je cijena?

Cijena kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta iznosi 200,00 kn (PDV uključen u cijenu) za sve načine dostave (izravno u HROK-u, dostava e-poštom, dostava običnom ili preporučenom poštom).

Za detaljne informacije o načinu ishođenja kreditnog izvješća u HROK-ovom uredu za klijente kliknite ovdje, a za informacije o podnošenju zahtjeva u poslovnici banke korisnice HROK-a kliknite ovdje.